Privacy policy

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op de wedstrijdpagina van ‘Otomat – Opening Merode’ door Otomat BV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Regine Beerplein 1C208, ondernemingsnummer 0630.935.510 & door true BV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Regine Beerplein 1C208, ondernemingsnummer 0892.583.607 (hierna: “Otomat – Opening Merode”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het delen van uw persoonsgegevens op https://otomat.be/fr/concours-merode , verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. Otomat – Opening Merode stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG).

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, Zonder registratie: uw IP-adres, uw surfgedrag, de website via de welke u naar Otomat – Opening Merode gesurft bent en de zoektermen die u daarbij heeft gebruikt
Categorie 2: via cookies: ______
Categorie 3: alle andere persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. ALGEMENE DOELEINDEN:
Otomat – Opening Merode zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het filteren van de winnaars van de wedstrijd.

3.2. WETTELIJKE VEREISTEN:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Otomat – Opening Merode uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Otomat – Opening Merode zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
4.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

4.2. In geen geval kan Otomat – Opening Merode aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

4.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 5 – Toegang door derden
5.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Enkel hulpverleners hebben toegang tot de gepersonaliseerde gegevens van hun cliënten.

5.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 6 – Cookies
6.1. WAT ZIJN COOKIES?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Otomat BV en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

6.2. WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

6.3. SOORTEN COOKIES:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

6.4 WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE SITE
Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies die gebruikt worden op onze website.

_gid – https://*.xxxxxxx.be/ niet-functionele cookie
Doel van de cookie – Google Tag Manager / Google Analytics: Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Verloopt na 1 dag.

_ga – https://*.xxxxxx.be/ niet-functionele cookie
Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Verloopt na 2 jaar.

_gat & _gat_UA-XXXXXXXXX-X – https://*.xxxxx.be/ niet-functionele cookie
Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Verloopt na 2 jaar.

6.5 UW TOESTEMMING – HOE KAN IK MIJN COOKIES BEHEREN?
Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

BIJ BROWSER – MICROSOFT INTERNET EXPLORER
In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
Klik op ‘OK’.

BIJ BROWSER – MOZILLA FIREFOX
Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
Klik op ‘OK’.

BIJ BROWSER – GOOGLE CHROME
Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

BIJ BROWSER – SAFARI
Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.
Click ‘Save’.