Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Otomat BV
BE 0630.935.510
Regine Beerplein 1 bus C208,
2018 Antwerpen, België

Het begrip “persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG).

De AVG is van toepassing sinds 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

We verkrijgen uw persoonsgegevens eveneens via onze partners.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Indien de grondslag contractuele noodzaak is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Behoudens andere wettelijke termijn is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens beperkt tot:

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België is dit sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit).
Voor de uitoefening van deze rechten stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming beperkingen en voorwaarden. In geval van twijfel kan u ons steeds contacteren op onderstaand adres.

Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie of scan van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens:

Otomat BV
BE 0630.935.510
Regine Beerplein 1 bus C208, 2018 Antwerpen
België

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen.

—–

Cookiebeleid

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst door websites die u bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website.

‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Google Analytics.

Opsomming en beschrijving van de cookies:

_ga                        Google Analytics                                     verloopt na twee jaar
_gali                      Google Analytics                                     verloopt na je sessie
_gat                       Google Analytics                                     verloopt na je sessie
_gid                       Google Analytics                                     verloopt na je sessie
r/collect                Google Analytics                                     verloopt na je sessie
_pll_language     Om je gekozen taal te onthouden           verloopt na één jaar
Facebook              Facebook                                                  verloopt na 180 dagen

Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Facebook gebruikt cookies voor het optimaliseren & analyseren (bijvoorbeeld hoe u op onze website terecht bent gekomen) van uw gebruikservaring (bijvoorbeeld om je de informatie te geven waar je echt naar op zoek bent).

Beheer

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser. In dit geval dient u er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Bij vragen

Otomat BV
BE 0630.935.510
Regine Beerplein 1 bus C208
2018 Antwerpen, België
info@otomat.be