Algemene online verkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”)

De belangrijkste activiteit van de verkoper is de verkoop van pizza’s en andere bijgerechten, om te leveren, ter plaatse te eten of om mee te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op het grondgebied van België.
Ze gelden voor alle bestellingen geplaatst op de website www.otomat.be (de “Website”).

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Otomat behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, worden de algemene verkoopvoorwaarden toegepast die gelden op de dag van bestelling.

De Klant wordt verzocht regelmatig de Algemene verkoopvoorwaarden te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.

In deze Algemene Voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen volgende betekenis:

1. Bestelling en aanvaarding

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen van Klanten op de Website.
De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de website indien de Klant zich duidelijk identificeert.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop.
Elk geschil betreffende dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele uitwisseling en de onderstaande bepalingen. Otomat verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website na te komen indien voldoende voorraad van de producten aanwezig is. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product zal Otomat de Klant hierover informeren. Otomat kan aan de Klant een vervangend product van dezelfde kwaliteit en prijs voorstellen. De Klant zal de keuze hebben om het vervangend product al dan niet te aanvaarden. Indien de Klant beslist het voorstel niet te aanvaarden, zal de Klant een terugbetaling krijgen voor de waarde van het product.
De aanvaarding van een productbestelling van een Klant gebeurt door de volledige beoordeling van Otomat. De Klant wordt geïnformeerd over de aanvaarding van zijn/haar bestelling door een bericht op zijn computerscherm vanwaar hij/zij de bestelling heeft ingevoerd. Dit bericht bevestigt de opname van de bestelling en geeft aan welke vestiging van Otomat zich ontfermt over de bestelling.
Minderjarigen onder de 13 jaar mogen geen bestellingen plaatsen op onze Website. Minderjarigen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken bestellen op onze Website.
Wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling van uw bestelling.
De Klant heeft geen recht op herroeping, aangezien het gaat om goederen (i) die volgens de specificaties van de Klant zijn gemaakt, (ii) die een beperkte houdbaarheid hebben, dan wel (iii) die niet geschikt zijn om terug te worden gezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

2. Wijzigen van uw Bestelling

Tot aan de validatie van uw bestelling , kan deze gewijzigd of geannuleerd worden op de Website. Indien de bestelling werd bevestigd en u de bestelling wenst te annuleren of te wijzigen. Indien u hierbij een klacht heeft, kan u rechtstreeks contact opnemen met de Otomat waarbij u uw bestelling heeft geplaatst. De gegevens van deze winkel worden meegedeeld in de bevestigingsmail die naar u werd verstuurd na het valideren van de bestelling en kunnen tevens geraadpleegd worden op de Website.
Promoties zijn steeds geldig voor een beperkte tijd, elke wijziging aan uw bestelling kan impliceren dat promoties niet meer geldig zullen zijn.

3. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen aangegeven op de Site van Otomat aangegeven in euro BTW inbegrepen.
Er wordt rekening gehouden met de BTW toepasbaar op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW tarief zal verrekend worden in de prijzen van de producten.
Indien één of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de Producten.
De prijzen kunnen niet meer wijzigen eens een bestelling van de Klant afgerond is. De prijzen van de bestelde Producten op de Website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs.
De betaling van de Klant vindt plaats door elektronische betaalmiddelen.
De prijzen betaald door de Klant, zijn vermeld bij de bevestiging van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor Otomat niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Otomat behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien het redelijkerwijs gaat om een fictieve bestelling.
De prijzen kunnen variëren per Otomat vestiging. Indien u online bestelt, kan het zijn dat de prijzen van de productcatalogus op de online webshop variëren van de prijzen van de aangeboden producten in de vestiging zelf of via de telefoon. In elk geval, de prijzen die aan de Klant aangerekend zullen worden bij een online bestelling, zijn de prijzen vermeld in de productcatalogus van de webshop op de dag van bestelling.

4. Afhaling bestelling in het restaurant

Uw producten zullen klaar staan op het door u gevraagde tijdstip tijdens de online bestelling. Otomat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvoorziene vertraging. De bestelling wordt door u gecontroleerd en als volledig verondersteld bij het verlaten van het restaurant.

5. Mondelinge verklaringen

De Klant accepteert dat in het geval van een geschil, de schriftelijke informatie over Otomat-producten doorslaggevend zijn boven eventuele mondelinge verklaringen van Otomat of Otomat medewerkers. Otomat doet er alles aan om de juistheid van schriftelijke informatie over haar Producten te garanderen.

6. Promoties

Producten kunnen onderhevig zijn aan promotionele aanbiedingen. Elke speciale aanbieding zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden, die primeren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van de speciale aanbieding.
Otomat behoudt zich het recht om de voorwaarden van speciale aanbiedingen te wijzigen of ze in te trekken op elk gewenst moment. Alle bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of gewijzigd, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.

7. Verantwoordelijkheid

Otomat heeft voor alle stappen bij het nemen van een bestelling, alsook voor het moment van afhaling van de Producten een inspanningsverplichting.
In elk geval kan Otomat niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de niet-uitvoering van de verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde aan het contract, of aan overmacht zoals beschreven in de Belgische rechtspraak.
Zo ook kan Otomat niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade voortgebracht door of eigen aan het gebruik van het internet, zoals met name een onderbreking van de service, een indringer van buitenaf of de aanwezigheid van virussen.

8. Wetgeving

Elk afgesloten contract waarvoor deze Voorwaarden toepasbaar zijn, is onderworpen aan de Belgische wet. Behoudens dwingende bepalingen worden alle geschillen exclusief voorgelegd aan de rechtbanken bevoegd voor Antwerpen.